კონტაქტი

დარჩით კავშირზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ხარისხი საუკეთესო ბიზნეს გეგმაა

  032 2 54 04 54; 032 2 53 01 06

  ჭიაურელის N 2, 0159, თბილისი

 eskulapi.pharma@gmail.com ,eskulapi@mail.ru

მარკეტინგის დეპარტამენტი

  +995 032 2 54 04 54; +995 032 2 53 01 06

  ჭიაურელის N 2,0159, თბილისი

 eskulapi.pharma@gmail.com ,eskulapi@mail.ru

საკონტაქტო ინფორმაცია

 032 2 54 04 54; 032 2 53 01 06

 ჭიაურელის N 2, 0159, თბილისი

 eskulapi.pharma@gmail.com ,eskulapi@mail.ru

სიახლეების გამოწერა